16/12/19  Thông báo  9555
Thực hiện Kế hoạch số 373/KH-PGD&ĐT ngày 04/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tổ chức Giao lưu CLB tiếng Anh dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2019 - 2020; Phòng GD&ĐT thông báo kết quả Giao lưu